c++ #9

W programowaniu często zdarza się że trzeba np. z wartości liczbowej , zmienić na postać łańcucha znaków czy na odwrót albo z liczby z przecinkiem zrobić liczbę całkowitą itd. Dzisiaj pokaże wam metodę jak to zrobić.


void main(){
	
int intt[3] = { 5, 10, 15 };	//tablica liczb całkowitych
float floatt[3] = { 5.5, 10.10, 15.15 };	//tablica liczb zmiennoprzecinkowych 
string stringg = "NAPIS";	//Napis

	int a = static_cast<int>(floatt[1] + floatt[2]);//zamiana sumy flout’ów na int
	cout << "float+float na int = " << a << endl;//wyświetlenie wyniku

	float b = static_cast<float>(stringg[1] + intt[1]);//suma wartości znaku A z liczbą 10 zapisanego w intiger oraz zamiana wyniku na float
	cout << "string+int na float = " << b << endl;//wyświetlenie wyniku

double inttd = intt[1];
double * napis = &inttd;//deklaracja wskaźnika nr1
double inttd2 = intt[2];
double * napiss = &inttd2;	//deklaracja wskaźnika nr.2
	float wskaz = static_cast<float>(inttd + inttd2);
	cout << "*napis na float = " << b ;
	char wskaznap = static_cast<char>(inttd + inttd2);
	cout << " " << wskaznap << endl;
//	float wskaz = dynamic_cast<float>(inttd + inttd2);//próba zamiany wykorzystując dunamic_cast się nie powidła

//-------ciekawostka wypisuje znaki asci jakieś tam 
	char ciekawe = 'a';
	for (int i = 0; i < 20; i++) //pętla warynkowa for 
	{
		cout << ciekawe << "  " << ciekawe + 10;
		ciekawe += 20;
		Sleep(100);
	}

}

wyniki :
float+float na int = 25
string+int na float = 75
*napis na float = 75
a 107u 127% -109ť -89+ -69Ĺ -49Ů -29í -9 11 31) 51= 71Q 91e 111y 131Ť -105ˇ -85u -65É -45Ý -25Press any key to continue . .

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij