c++ #8

Wskaźnik jest to element jak jego nazwa wskazuje że na coś wskazuje a konkrednie na miejsce (numerki w pomięci ) w których znajduje się np. nasza dana. Dzisiaj postaram się przybliżyć wam trochę wiedzę na temat wskaźników. let’s go.

 

void main(){
	cout << "Loading.."; 
	Sleep(200);
	for (int i = 0; i < 10; i++){ //pętla tak dla przypomnienia 
		cout << ".";
		Sleep(200);//opóźniacz czasowy (#include )
	}
	cout << endl;
	double licz = 12.12;	//deklaracja liczby
	double *liczba =&licz;	//deklaracja wskaźnika i podpięcie uchwytu do wartości liczba
//wyświetlanie liczby w zależności od tego czy postawimy w wskaźniku * czy też nie oraz czy przed liczbą umieścimy &
	cout << licz << "\t cout =  licz " << endl;	
	cout << &licz << "\t cout =  &licz " << endl;
	cout << &liczba << "\t cout =  &liczba " << endl;
	cout << *liczba << "\t cout =  *liczba " << endl;
	cout << liczba << "\t cout =  liczba " << endl;
}

Wynik programu
Loading…………
12.12 cout = licz
0018FDC4 cout = &licz
0018FDB8 cout = &liczba
12.12 cout = *liczba
0018FDC4 cout = liczba
Press any key to continue . . .

void main(){

double liczby[4] = { 1, 3, 4, 5.5 };

double *dcw11[4] = { &liczby[0], &liczby[1], &liczby[2], &liczby[3] };              //tworzenie tablicy wskaźników

for (int i = 0; i < 4; i++){

cout << " liczba" << "[" << i << "] :" << *dcw11[i] << "\n Nr adresu = " << dcw11[i] << endl;//wypisywanie tablicy wskaźników

}

}

wynik:
liczba[0] :1
Nr adresu = 0018FB1C
liczba[1] :3
Nr adresu = 0018FB24
liczba[2] :4
Nr adresu = 0018FB2C
liczba[3] :5.5
Nr adresu = 0018FB34
Press any key to continue .

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij