c++ #7

Dziś zajmiemy się typem wyliczeniowym . Ktoś może się spytać co to jest ? Jak chcesz się dowiedzieć przeczytaj wpis . Do dzieła.

Typ wyliczeniowy jest to taki twór który nadaję jakimś nazwom odpowiednie wartości liczbowe

np enum sprzent={telefon, PC, kalkulator };

I tak oto nazwa telefon ma wartość liczbową 0 , Pc ma wartość 1 a kalkulator wartość 2
Przykładowy kod:
 

#include <iostream>
#include <string>


using namespace std;

void main(){
	enum osoba{	//deklaracja typu wyliczeniowego o nazwie osoba
Kamil,	//Kamil ma nr. O gdy ustawimy np. Kalim=10 to odliczanie zacznie się od 10 zwiększając się o 1
		Ola,	//Ola ma nr.1
		Michał,
		Olaf,
	};
	string osobaim[5] = { "Kamil", "Ola", "Michał", "Olaf" };//tablica w której znajdą się imiona osób by można było wypisać je w konsoli
osoba id[4] = { Kamil, Ola, Michał, Olaf, };//tablica w której są przypisywane nr w zależności od imienia 
 	for (int i = 0; i < 4; i++)	//pętla wypisująca imie oraz nr. Prypisany do osoby
	{
	cout << "id : " << id[i] << " osoba : "; cout << osobaim[i]; cout << endl;
	}
system("pause");
}

Oczywiście numerowanie nie musi zaczynać od zera. Aby zmienić startową wartość wyliczeniową należy podstawić jakąś wartość do nazwy nawiasach deklaracji typu wyliczeniowego np.
enum sprzent={telefon=10, PC, kalkulator };
i tak zaczniemy nadawać wartości od liczby 10;
Aby to to sprawdzić możesz zamieścić w kodzie podanym powyżej takie oto wartości :

enum osoba{	//deklaracja typu wyliczeniowego o nazwie osoba
		Kamil=10,	//Kamil ma nr. 1O gdy ustawimy 
		Ola,	//Ola ma nr.11
		Michał=20,
		Olaf,
	};

Dziś dodaje ten wpis od jutra miejmy nadzieję że zaczynam wakacje a wraz z nimi będę miał troszkę więcej czasu na pisanie oczywiście nie zawiele bo praca (trzeba zarabiać bez tego ciężko żyć) ale nie będzie uczucia że jak mam wolne to muszę się czegoś uczyć

Jutro mam ostatni egzamin i miejmy nadzieję że zaliczę za pierwszym podejściem. A teraz idę się uczyć

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij