c++ #6

Dziś zajmiemy się pętlą warunkową for . Jest to chyba podstawowa i najczęściej stosowana pętla . Tyle wstępu . Let’s do it.

Pętla warunkowa for jest pętlą w której podajemy 3 parametry.

Pierwszy jest to parametr porównawczy, drugi parametr jest to określenie kiedy petla ma się zakończyć , a ostatnim parametrem jest to co ma sie wykonać po zakończeniu przejścia jednego zapętlenia.

Składnia

for(parametr porównawczy ; kiedy ma się zakończyć funkcja ; co ma się stać po przebiegu jednej pętli ){

ciało pętli

}

To napiszmy sobie prosty program wyliczający liczby od 0 do 9

#include<iostream>
using namespace std;

void main(){

 for (int i = 0; i < 10; i++){
 cout << i << endl;
 }

 system("pause");
}

Kolejnym programem niech będzie wypisanie całego alfabetu na ekranie

#include<iostream>
using namespace std;

void main(){
	char i = 'A';
	for (i; i <= 'Z' ; i++){
		cout << i << endl;
	}

		system("pause");
}

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij