c++ #4

Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem jakim są “przełączniki “. Czyli coś co będzie nam załączać daną sekcję. No to do dzieła.

Konstrukcja przełącznika od tego zacznijmy

switch(nazwa zmiennej)

{

case(argument):

ciało załączane w danej przegrodzie (case’ie)

break; //zakończenie ciała

(…)

default: //Pozostałe nie spełniające argumentu

Wykona się ta część programu gdy powyżej żaden argument nie będzie równy zmiennej

break;

}

Aby to sobie lepiej zobrazować napiszmy mały program

#include <iostream>

using namespace std;

void main(void)
{
 char zmienna;

 cin >> zmienna;

 switch (zmienna)
 {
 
 case 'a':
 cout << "jestem male A" << endl;
 break;
 case 'A':
 cout << "JESTAM DUŻE A" << endl;
 default:
 cout << "Nie jestem ani A małe ani A DUŻE" << endl;
 break;
 }
 system("pause");

}

Teraz inny program tak by pokazać że różne dane mogą być zawarte w switch’u (Nie można stosować typu float oraz double a resztę to nie wiem może ty mi powiesz 🙂 )

#include <iostream>

using namespace std;

void main(void)
{
 int zmienna;

 cin >> zmienna;

 switch (zmienna)
 {
 
 case 2:
 cout << "elo elo 2 5 0" << endl;
 break;
 case 3:
 cout << "Ach jesssst 3" << endl;
 default:
 cout << "Jestem liczbą " <<zmienna<< endl;
 break;
 }
 system("pause");

}

 

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij