IMG_20160520_183135

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się funkij warunkowej (jest to chyba najczęściej prze zemnie wykorzystywana fraza if (coś tam )) NO nie traćmy czasy LET’S DO IT

Czym jest instrukcja warunkowa chyba nie muszę tłumaczyć jest to po prostu instrukcja która ma się wykonać JEŻELI (if) dane parametry się będą zgadzały (bo wszystko ma się zgadzać a najczęściej to hajs ma się zgadzać 😉 )

Jakie warunki możemy wpisywać do porównania

>  większe od
>=  większe lub równe
<  mniejsze od
<=  mniejsze lub równe
==  jest równe
!= jest różne od

Oczywiście możemy łączyć kilka różnych warunków i do tego służą operację logiczne

&& – (i) struktura sumy  czyli np (a<(-3))&&(a>3)  w taki sposób stworzyliśmy przedział liczbowy od – nieskończoność do -3 i od 3 do + nieskończoności

||  -(lub) struktura wyboru czyli np (a==3)||(a==5) daje nam żeby zadziałała operacja warunkowa to albo a ma być liczbą albo 3 albo 5

! -współczynnik negacji (odwraca nam działanie ) czyli zwraca wartość przeciwną

Teraz przejdźmy do kody

#include <iostream>
using namespace std;

void main(void)
{
 double a, b;  //tworzenie zmiennych typu double o nazwie a i b
 cout << "PODAJ WARTOSC A:";//wypisywanie w konsoli napisu
 cin >> a;        //wczytanie liczby z klawiatury pod zmienną a
 cout << "PODAJ WARTOSC B:";
 cin >> b;    //wczytanie liczby z klawiatury pod zmienną b
 if (a == b){ cout << "A=B" << endl; }//jeżeli a będzie równe b to wypisane w konsoli będzie A=B
 else if (a < b){ cout << "A<B" << endl; }// Albo jeżeli a<b to wtedy zostanie wypisane w konsoli A<B
 else if (a>b){ cout << "A>B" << endl; }
 else{ cout << "ANIE A=B , ANI A>B , anie A<B" << endl; } //gdy żaden z powyższych warunków się nie będzie spłoniony to  na konsoli ujrzymy
ANIE A=B , ANI A>B , anie A<B
 system("pause");
}

A teraz pora na kolejny program :

#include <iostream>
#include <cmath> //biblioteka dodaję funkcje matematyczne np pierwiastek 
using namespace std;

void main(void)
{
	cout << "PROGRAM DO LICZENIA DELTY" << endl;
	double a, b, c;
	double x1, x2;
	double delta;
	cout << "Podaj a:"; cin >> a;
	cout << "Podaj b:"; cin >> b;
	cout << "Podaj c:"; cin >> c;
	delta = b*b - (4 * a*c);
	if (delta < 0){ cout << "nie ma odpowiedzi w dziedzinie liczb rzeczywistych" << endl; }
	else if (delta == 0){ x1 = -b / (2 * a); cout << "wartosc x wynosi:" << x1 << endl; }
	else { x1 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a); x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a); cout << "wartosc x1 wynosi:" << x1 << "\nwartosc x2 wynosi:" << x2 << endl; }
	

	system("pause");

}

 

 

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij