c++ #2

Dziś zajmiemy się funkcjami , omówimy co to jest i jak je stosować i wywoływać no nie traćmy czasu tylko zaczynamy.

Funkcja jest to toś w rodzaju polecenia co ma się zadziać gdy np. powiemy dane słowo, wywołamy funkcje . Mogę to porównać z wydaniem rozkazu przez porucznika i tak może on albo powiedzieć marsz i żołnierz idzie (ale  tam gdzie domyślnie sądzi oraz nie mówi nic powrotem) a można też powiedzieć marsz(do domu) i wtedy taki żołnierz ma dodatkową informację dokąd ma zmierzać

ostatnim rodzajem komendy jaki może otrzymać jest komenda co zobaczysz opowiedz  marsz(do domu) wtedy żołnierz zwróci informację co zobaczył

Nie inaczej jest z funkcjami albo dostają jakieś dane albo zwracają jakąś informację albo ani nie dostają anie nie zwracają.

Deklaracja funkcji

typ zmiennej   nazwa funkcji (argumenty funkcji)

np. void kot(void){} //jest to funkcja która nic nie zwraca ani nic nie dostaję lecz posiada nazwę kot

uwaga funkcja musi posiadać “ciało” czyli że po deklaracji funkcji muszą znaleźć się nawiasy  tego typu {}

Wewnątrz nawiasów wpisujemy co dana funkcja ma robić wykonywać

innym typem funkcji jest funkcja która zwraca jakąś wartość np

double wynik(double a, double b){

return(a+b); //zwraca sumę danych a i b w postaci liczby typu double-bo tak zadeklarowaliśmy przed nazwą funkcji

}

 

Wywołanie funkcji

najprościej gdy funkcja nic nie zwraca wystarczy wpisać

nazwa funkcji(argumenty);

np dla pierwszej funkcji jaka była wyżej wyglądało by to tak:

kot();

a dla drugiej funkcji tak

double wynik_suma;

wynik_suma=wynik (15.22,20.1);

 

A teraz krótki program

#include <iostream>
using namespace std;

void kot(void){ //funkcja globalna dostęp do niej mamy z każdego miejsca w programie
 cout << "kot chce mleka" << endl; //wypisanie na ekranie kot chce mleka
}

double wynik_suma; //zmienna globalna dostęp do niej mamy z każdego miejsca w programie

int wynik(double a, double b){ 

 return(a + b);
}


void main(void)
{
 double a; //zmienna lokalna dostęp do niej mamy jedynie w funkcji main

 wynik_suma = wynik(12.55, 45.01); //wywołanie funkcji wynik
 cout << "Wynik dodawania to: " << wynik_suma << endl;
 kot();


 system("pause");

}

Rezultat to:

Wynik dodawania to: 57
kot chce mleka
Press any key to continue . . .

Ps. Przetoczyłem tu zmienne lokalne i globalne to zmienne lokalne to takie zmienne które znajdują się w “ciele” funkcji i dostęp do niej jest tylko i wyłącznie dostępny w tej oto funkcji natomiast zmienne globalne są zadeklarowane gdzieś poza funkcjami i dostęp do nich mamy z każdego miejsca w programie

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij