c++ #10

Klasy w językach programowania to jedno z podstawowych ułatwień w tworzeniu kodu o obiektach które posiadają ileś cech, informacji czy danych.
Aby wizualizować czym jest klasa a czym obiekt to przetoczę takie porównanie:
obiekt: kamień
cechy znajdujące się w klasie z do której należy to np: rodzaj-wapienny, waga-3kg, miejsce wydobycia:Ostrów

Podstawowa budowa klasy
Ps. ominąłem nagłówki czyli usingnamespace std; #include #include bo raczej na tym etapie wiecie że trzeba tego urzyć

class zwierz //deklaracja klasy zwierz 
{//typ klasy prywatny 
	string Rasa, Imie; //dane jakie posiada obiekt w danej klasie 
	int Wiek;
public: //typ klasy publiczny 
	zwierz(string rasa = "Nowy gatunek", string imie = "bez rasy", int wiek = 0) //konstruktor z wartościami domyślnymi 
	{
		Imie = imie;
		Rasa = rasa;
		Wiek = wiek;
	}
	void wypisz(); //funkcja obiektu w danej klasie 


};

void zwierz::wypisz() //co zawiera w sobie funkcja klasy zwierz 
{
	cout << "Gatunek " << Rasa << "  Rasa: " << Rasa << " Wiek: " << Wiek << endl;

}

void main(){
	
	zwierz nr1("Maniek", "Owczarek", 15); //tworzenie obiekty z klasy zwierz poprzez konstruktor z 3-ma wartościami 
	nr1.wypisz(); //wywołanie funkcji obiektu 
	zwierz nr2("KOT", "Mila", 3);
	nr2.wypisz();
	zwierz nr3("Olaf");
	nr3.wypisz();
	zwierz nr4; //gdy chcemy mieć pusty konstruktor z danymi standardowo ustawionymi w konstruktorze 
	nr4.wypisz();
}

wynik:
Gatunek Maniek Rasa: Maniek Wiek: 15
Gatunek KOT Rasa: KOT Wiek: 3
Gatunek Olaf Rasa: Olaf Wiek: 0
Gatunek Nowy gatunek Rasa: Nowy gatunek Wiek: 0
Press any key to continue . . .

Jest to narazie ostatni wpis na blogu i nie wiem kiedy się pojawia kolejne za sprawą tego że wyjeżdżam i nie wiem kiedy będę miał czas oraz sprzęt(dostęp do internetu bez przerywania ach ten kiepski zasięg)
Nie martwcie się wracam we wrześniu i wtedy jak znajdę czas oraz chęci to coś naskrobie

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij